1. TERMINOLOGIE

Stagehands
Met ‘stagehands’ wordt bedoeld: nuchtere personen die fysiek sterk zijn en meehelpen met het versjouwen van de apparatuur op verantwoorde wijze, zonder schade te berokkenen.
F.O.H.
Front Of House: De geluidsapparatuur die wordt gebruikt om het geluid te versterken naar het publiek toe. Dus het geluid ‘in de zaal’.

Monitor

Een speaker die de artiest(en) gebruikt om zelf de geluidsmix te kunnen horen.

Volledige vrije stroomgroep

Onder ‘volledig vrije stroomgroep’ wordt bedoeld: een stroomgroep van 16 ampère / 230 volt, waar geen enkele andere stroomverbruiker op aangesloten is. De 16 ampère moet geheel beschikbaar zijn.
Gastzanger optreden
Een optreden van 1x 30 of 2x 20 minuten van de artiest(en) waarbij geen instrumenten gebruikt worden maar alleen orkestbanden. Meestal geboekt als tussenact bij een DJ of artiestenmiddagen. Hierbij wordt de geluidsinstallatie, en de bediening daarvan, verzorgd door de opdrachtgever.

Podium

De plek van het optreden. Al dan niet verhoogd.

 

2. BEREIKBAARHEID PODIUM

Omdat de meeste zware apparatuur zijn voorzien van kleine wielen dient het vloeroppervlak tussen de auto en het podium van een harde en vlakke ondergrond te zijn. Dus geen zand, gras, kiezelstenen of iets dergelijks. De afstand tussen de laad- en losplaats (auto) en het ‘podium’ (of plek van optreden) dient zo kort mogelijk te zijn. Er dient voor 1 of 2 bestelauto’s (afhankelijk van de geboekte show) een veilige, gratis parkeerplaats aanwezig te zijn op de kortst mogelijke afstand van de plaats van het optreden. Opdrachtgever dient te zorgen voor een geldige vergunning (indien van toepassing). Bij betaald parkeren komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever en worden contant aan de artiest betaald of worden achteraf gefactureerd.

Indien er een grote afstand is (meer dan 30 meter) tussen de laad en losplaats en het podium, een zachte ondergrond of dergelijke dan dient de opdrachtgever te zorgen voor 1 of 2 stagehand(s) die meehelpen met het zorgvuldig dragen, tillen verplaatsen van de apparatuur. Deze stagehand(s) dienen ook na afloop aanwezig te zijn bij het inladen! De tijdsduur hiervan is afhankelijk van het soort optreden of de geboekte show. Bij het niet aanwezig zijn van stagehand(s), wanneer de goederen niet van de laad- en losplaats gereden kunnen worden, dan kan er niet opgebouwd worden en derhalve ook niet opgetreden worden. Hierbij vervalt uw recht tot het voldoen van de afgesproken gage niet. Bij het niet aanwezig zijn van de stagehand(s) na afloop van het optreden wordt er een bedrag van € 200,00 extra in rekening gebracht.
Deze stagehand(s) verlenen medewerking volledig op eigen risico. HUGO live! Muziek & Entertainment Producties of de artiest(en) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade (in welke vorm dan ook) die veroorzaakt is door deze stagehand(s).

 

3. TRAPPEN EN OPTREDENS OP EEN ANDERE VERDIEPING DAN DE BEGANE GROND

Indien het optreden NIET op de begane grond plaatsvindt en / of er trappen met meer dan 4 treden genomen moeten worden om het podium te bereiken, dan dient er een goede, deugdelijke lift aanwezig te zijn. Tevens dient dit door de opdrachtgever vooraf, dus bij de boeking, kenbaar gemaakt te worden. Dergelijke situaties worden ook omschreven in het contact of boekingsbevestiging zodat er rekening gehouden kan worden met extra opbouwtijd. Indien dit niet vooraf is gemeld en bij aankomst blijkt dat er trappen zijn zonder lift, dan kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om op te bouwen. Met als gevolg dat er geen optreden kan plaatsvinden. Hierbij vervalt uw recht tot het voldoen van de afgesproken gage niet. Vooral wanneer u Hugo Franks Pianoshow boekt, kan de aanwezigheid van trappen een probleem zijn.

Per hoge uitzondering, schriftelijk overeengekomen, kan er een optreden aangenomen worden wanneer er geen lift aanwezig is. Hiervoor gelden aangepaste tarieven.

 

4. PODIUM - OF PLAATS VAN HET OPTREDEN

Het podium dient schoon, droog en ruim genoeg te zijn voor het veilig opstellen van de artiest(en) en alle benodigde apparatuur. Het podium dient minimaal 3m breed en 2,5m diep te zijn.
Indien er een verhoogd podium is en het podium hoger is dan 50 cm, dient er een stagehand aanwezig te zijn om mee te helpen de apparatuur op- en van het podium te tillen.
Het podium dient stabiel, degelijk en volledig veilig te zijn. Speciale aandacht hiervoor bij het gebruik van (verplaatsbare) podium delen.

Tijdens het optreden of in de pauzes is het voor het publiek niet toegestaan zich op het podium te begeven. Dit is uitsluitend toegestaan na toestemming van de artiest(en).
Drank, etenswaren etc. dienen op veilige afstand te blijven van de kleding of apparatuur van de artiest(en).

Indien het podium zich in de buitenlucht bevindt dient deze plek volledig beschermd te zijn tegen regen, wind of andere onverwachte weersinvloeden. De stroomvoorziening dient veilig te zijn en te voldoen aan de punten zoals in deze rider vermeld onder punt 8 stroomvoorziening. Buitenoptredens vinden alleen plaats wanneer:

- De weeromstandigheden of vooruitzichten hiervoor juist zijn.
- Het podium geheel afgedekt kan worden ter bescherming van onverwachte weersomstandigheden. - De artiest en diens apparatuur volledig beschermd zijn voor water, wind etc.
- De artiest of apparatuur geheel vrij staat van rook van bijv. fakkels of barbecues.
- Het podium schoon is en volledig voldoet aan de gestelde veiligheidseisen.
- De ondergrond dient schoon, droog en verhard te zijn (geen gras, zand of kiezel)

 

5. OPBOUWEN VAN APPARATUUR VOOR HET OPTREDEN

De crew of artiest(en) zullen ca. 1,5 tot 1 uur voor aanvang van het optreden aanwezig zijn. De benodigde apparatuur zal worden uitgeladen en worden opgebouwd. Hierbij dient er een volledig vrije doorgang te zijn van de laad- en losplaats (vanaf de auto) tot aan het podium.

 

6. AFBOUW VAN APPARATUUR NA HET OPTREDEN

Na afloop van het optreden zullen de artiest(en) een korte pauze hebben van ca. 15 minuten. Deze tijd wordt tevens gebruikt voor een eventueel contactmoment met het publiek. Na het omkleden wordt er begonnen met het afbouwen van de apparatuur en wordt er ingeladen.
Hierbij is het van groot belang dat de ruimte vrij blijft en de doorgang van het podium naar de laad- en losplaats volledig vrij toegankelijk is.

Vaak gebeurt het dat aanwezig personeel druk met tafels en stoelen gaan schuiven om de zaal ‘te zetten’ voor een volgende gelegenheid. Het gebeurt ook dat wij worden ‘ingebouwd’ en niet meer voldoende plaats hebben om onze werkzaamheden uit te voeren. Houd er rekening mee dat dit er toe kan leiden dat wij meer tijd nodig hebben om af te bouwen en in te laden. Wij verzoeken u vriendelijk de doorgang(en) en ruimte op en rond het podium vrij te houden. Afhankelijk van de geboekte show of bezetting neemt het afbouwen ca. 1 tot 1,5 uur in beslag.

 

7. KLEEDKAMER

De opdrachtgever dient te voorzien in een schone, voor het publiek afgesloten ruimte waar de artiest(en) zich kan omkleden. Eventueel kan deze ruimte ook gebruikt worden voor het opslaan van koffers of andere goederen. Voor het verkleden worden toiletruimten absoluut NIET geaccepteerd!

 

8. STROOMVOORZIENING

Stroomaansluiting(en) die op het podium, of uiterlijk binnen 5 a 6 meter afstand, aanwezig dient te zijn:
1 vrije groep van 230 volt, geaard / 16 ampère volledig vrije groep voor apparatuur en geluid.
1 vrije groep van 230 volt, geaard / 16 ampère volledig vrije groep voor podiumverlichting en eventuele LED backdrop.
Inprikken: Indien er een F.O.H. aanwezig is waarop wij zullen inprikken dan is 1 volledig vrije groep voldoende.

De stroomgroepen dienen ‘schoon’ te zijn. Er mogen geen storing veroorzakende stroomverbruikers op dezelfde groep aangesloten te worden op de gebruikte stroomgroepen van de artiest, zoals bijvoorbeeld: koelingen (waaronder biertap koelingen, koelkasten, airco) warmhoud- verwarmingsapparatuur (waaronder elektrisch koken, koffieapparaten, magnetron, kachels) TL-verlichting, dimmers etc.

 

9. SCHADE

Indien er schades aan instrumenten, geluidsapparatuur en/of eigendommen van artiest veroorzaakt worden door derden, is dit voor rekening van opdrachtgever. Te vergoeden door de opdrachtgever of zijn of haar verzekeraar binnen 1 maand na het optreden tegen de herstel- of reparatiekosten van een erkend service- of reparatiebedrijf of tegen de dan geldende nieuwwaarde.

 

10. INPRIKKEN OP BESTAANDE INSTALLATIE

In sommige situaties wordt er gevraagd om ‘door te prikken’ op een aanwezige installatie. De artiest of technische crew zal ter plaatse bekijken of de kwaliteit van deze installatie voldoende is. Livemuziek heeft meer dynamiek dan muziek vanaf een CD of muziekcomputer dus er zal een installatie aanwezig moeten zijn die hiervoor geschikt is. HUGO live! Muziek & Entertainment Producties of de artiest(en) zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet correct functioneren van deze installatie. Tevens zijn HUGO live! Muziek & Entertainment Producties of de artiest(en) niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de deze installatie.

Indien er doorgelust of ingeprikt moet worden krijgt u 2x XLR Male stekkers die op de betreffende installatie wordt aangesloten. Hiervoor hebben wij max. 10 meter kabel beschikbaar. Het inprikken met verbindingen die voorkomen op ‘huiskamer’ of ‘multimedia’ apparatuur, zoals 3,5 mm (mini-jack) of RCA (tulp) pluggen zijn beslist niet mogelijk.

 

11. F.O.H. IS AANWEZIG

Te allen tijde: De Front Of House (F.O.H.) dient van professionele kwaliteit te zijn. Tevens dient deze installatie voldoende capaciteit te hebben om het aanwezige publiek te bereiken

Installaties van gerenommeerde merken zoals Electro Voice, Dynacord, TW-Audio, l’Acoustics, Nexo, D&B etc. geven vrijwel nooit problemen. Indien de kwaliteit van de F.O.H. niet aan de gestelde eisen voldoet en daarmee het optreden van de artiest in diskrediet wordt gebracht, dan kan dit optreden geweigerd worden door de artiest(en). Hierbij vervalt uw recht tot het voldoen van de overeengekomen gage niet.

Indien de F.O.H. aanwezig is ontvangt u van ons een stereosignaal in de vorm van 2 XLR Male kabels (lengte max. Ongeveer 5 meter). Er is beschikking over een eigen ‘taperack’ voorzien van alle benodigde apparatuur zoals een mengtafel, galm, draadloos microfoon systeem en monitoring.

 

12. WANNEER GELUID AANWEZIG IS (INPRIK) (zie bijlage I)
Onderstaande is nodig wanneer wij géén gebruik maken van een eigen taperack.
Mics:1x (bij voorkeur draadloze) microfoon van minimaal de kwaliteitsklasse Sennheiser E945/965 of Shure Beta 58 (bij voorkeur Beta 87). Uitsluitend op goedgekeurde en daarvoor geschikte frequentie.
Monitor: 1 of 2 monitor speakers (van kwaliteitsklasse zoals omschreven in punt 10 F.O.H.) op het podium of een beltpack receiver (Sennheiser of Shure) voor het aansluiten van eigen in-ears.
Op de monitors dient de volledige main-mix te horen te zijn.
Mengtafel: De mengtafel dient in de kwaliteitsklasse te zijn van Soundcraft, Midas, Yamaha etc. Tevens dienen er voldoende kanalen vrij te zijn voor de benodigde artiest(en).
Nagalm: Een goede digitale reverb (beslist geen delay) van TC-Electronics, Yamaha of Lexicon.

Op het podium dient er een aansluiting te zijn (eventueel een DI-box) voor een stereo lijnsignaal. Hierop wordt onze eigen muziekcomputer (orkestbanden en auto-cue) of keyboard(s) aangesloten doormiddel van 2x 6,3 stereo jack aansluiting.

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM EEN COPIE VAN DE BESTANDEN OP ONZE MEDIA TE MAKEN. ALLE ORKESTBANDEN DIE WORDEN GEBRUIKT DOOR HUGO LIVE! MUZIEK & ENTERTAINMENT PRODUCTIES ZIJN ONS EIGENDOM. BOVENDIEN ZIJN ALLE BESTANDEN GECODEERD EN ALTIJD TERUG TE VINDEN!! KOPIËREN IS DIEFSTAL EN IS BIJ DE WET STRAFBAAR.

Tenzij anders overeengekomen hebben wij zelf géén geluidsman.

 

13. VEILIGHEID TIJDENS EEN OPTREDEN

Te allen tijde, in iedere situatie, dient de artiest(en) en alle apparatuur ‘veilig’ te staan voor het feestende publiek. De apparatuur moet niet omver gelopen kunnen worden door het publiek. Dit gebeurt vaak wanneer de artiest(en) met instrumenten op de dansvloer staat! Niets is zo vervelend als een optreden dat moet stoppen omdat de apparatuur op de grond ligt. Indien de locatie hierom vraagt of de situatie daartoe is dan dient doormiddel van een deugdelijke afzetting de artiest en apparatuur veilig gesteld te worden. De meest voor de hand liggende methode is het gebruik van een podium die zodoende afstand creëert tussen de dansvloer en apparatuur. Schade die ontstaat aan apparatuur van de artiest(en) door toedoen van derden zal worden verhaald op de opdrachtgever.

Helaas gebeurt het nog wel eens dat iemand uit het publiek (of meerdere personen) iets teveel heeft gedronken of iets te enthousiast wordt waardoor deze een optreden belemmeren.
Daarom geldt: personen die het optreden op welke manier dan ook belemmeren dienen door de opdrachtgever (of in het geval van een openbaar event door de organisatie) tot de orde worden geroepen en uit de buurt van het podium of artiest(en) worden gehouden.

 

14. PAUZE EN PAUZE MUZIEK

Afhankelijk van het tijdsverloop van het feest of evenement zullen er één of meerdere korte pauzes (van ca. 10 tot 15 minuten) worden ingelast in het programma. Deze korte pauzes worden afgestemd op de situatie ter plaatse en worden aangepast op een eventueel programma. Tijdens deze korte pauzes wordt er voor pauzemuziek gezorgd, u heeft hier geen omkijken naar. Indien u zelf voor pauzemuziek wenst te zorgen dan is er wel het verzoek om dat in dezelfde sfeer te houden als het repertoire van de artiest(en)!

 

15. CONSUMPTIES

Voor de artiest(en) en eventuele crew zullen voldoende (waaronder ook enkele alcoholische) consumpties ter beschikking worden gesteld, beschikbaar vanaf aankomst van de artiest(en) en crew tot aan het vertrek. Gemiddeld zal dit komen op 1 à 2 consumpties p.p. per uur. Waarbij opgemerkt wordt dat zowel de artiest(en) als crew professioneel genoeg zijn en het nuttigen van alcohol beperkt houden.

 

16. ETEN

Indien de tijd van het optreden, het moment van aanwezig zijn, opbouwen of soundcheck rondom etenstijd valt (diner vóór / vanaf 18:00 uur / lunch vóór / vanaf 12:00 uur) dan wordt een eenvoudige maaltijd zeer op prijs gesteld.

 

17. TOT SLOT

Wij verzoeken u om bovenstaande punten aandachtig te lezen en met de bepalingen in deze rider rekening te houden. Indien één of meerdere punten niet overeenkomen met de situatie op uw locatie of in uw programma, neem dan direct contact op met HUGO live! muziek & entertainment producties 06-28 47 16 13.

Bij het niet naleven van deze punten loopt u het risico dat het optreden geen doorgang kan vinden zonder financiële consequenties voor de uitvoerende artiest.

Bij het aangaan van een boeking verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de bepalingen in deze rider. Op alle geleverde aanbiedingen en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

HUGO live! Muziek & Entertainment Producties / Hugo Franks
KvK: 24408449, BTW-Nummer: NL136448483B01, IBAN NL73RABO0132633728, BIC RABONL2U

Hugo Franks (.nl), Rondje Hollands (.nl) en KEYlicious (.nl) zijn handelsmerken van HUGO live! Muziek & Entertainment Producties.

 

BIJLAGE 1. Inputlijst

HUGO FRANKS (solo, zanger)

- min.2x line inputs (2x mono jack L, R) op het podium (muziekcomputer) - 1x mic input

HUGO FRANKS (Keyboard/zang)

- min. 4x line inputs (2x mono jack L, R) op het podium (keyboards / piano) - 1x mic input

HUGO FRANKS (Pianoshow)

- min. 4x line inputs (2x mono jack L, R) op het podium (keyboards / piano) - 1x mic input

Download
02. Rider - HUGO live!.pdf
Adobe Acrobat document 152.4 KB