HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties Privacyverklaring (AVG)

HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties, gevestigd aan Wilgenplaslaan 226, 3052 SL Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties
Hugo van Ringelenstijn
Wilgenplaslaan 226
3052 SL Rotterdam
https://www.hugofranks.nl 
+31(0)10-7864920
+31 (0)6-28471613

H. van Ringelenstijn is de Functionaris Gegevensbescherming van HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties.

Persoonsgegevens die wij verwerken
HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@hugofranks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het bevestigen van uw order/opdracht
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming
HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties) tussen zit. HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Administratie in Apple OSX in Snelstart o.a. voor het versturen van facturen en Microsoft Excel, Microsoft Word voor het opstellen van boekingsbevestigingen/contracten, mailchimp voor de nieuwsbrieven/promotie. Deze systemen en programma's zijn voorzien van de meest actuele beveiligingsupdates zodat voor betrokkene zo weinig mogelijk risico bestaat om inbreuk te maken op de privacy.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de fiscale bewaarplicht voor de persoonsgegevens zoals wettelijk bepaald door de belastingdienst.                 

Delen van persoonsgegevens met derden
HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via de website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken.  De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uit maken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google's privacybeleid vind je op de pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl  Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@hugofranks.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HUGO Live! Muziek & Entertainment Producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@hugofranks.nl

HUGO live! muziek & entertainment producties

Telefoon:        +31 (0)6-28 47 16 13

E-mail:            contact@hugofranks.nl

 


Website:
          
hugofranks.nl

YouTube:            Volg mij op YouTube

Facebook:          Volg mij op Facebook

Instagram:      Volg mij op Instagram

Spotify:               Volg mij op Spotify

livemuziek, muzikant, hugo franks

HUGO FRANKS | Zanger | Keyboard & Piano-Entertainer | brengt in een weergaloze live-performance, vol passie en muzikale kwaliteit, een tijdloos feel-good repertoire. Muziek die zeker geliefd is bij de oudere jongeren! Van songs met een jazzy-touch naar de sixties en seventies. Van easy-listening tot vette discokrakers en van tijdloze evergreens tot de lekkerste Nederlandstalige meezing- en party-hits. Hugo Franks staat garant voor ‘muziek met stijl en kwaliteit’.